Zobrazit menuSkrýt menu

Kdy má mít budoucí prvňáček skutečně odklad?

Publikováno: 15. 5. 2017, aktualizováno: 15. 5. 2017

Každý rok řeší tisíce rodičů otázku nástupu svého dítěte do základní školy. Většina dětí je v období dosaženého šestého roku života zralá a připravená na vstup do základní školy. Nicméně u některých dětí musíme být opatrní a dobře zvážit, jestli školní nároky zvládne.

V současné době nicméně převládá trend dávat dětem odklad školní docházky z důvodů, které nejsou zcela relevantní a rodiče se vlastně jen rozhodnou, že svému dítěti „prodlouží dětství“ nebo jen chtějí počkat, až bude starší, a tedy schopnější zvládnout nároky základní školy. Ve společnosti přetrvává představa, že tímto přístupem vlastně nelze nic pokazit. Odborníci se však shodují na tom, že pokud dítě nenastoupí do školy, když je připravené, zralé a motivované, tak ztrácí zájem o školu a učení. Tento fakt může mít za následek, že nadšení pro školu se za rok znovu nedostaví a u dětí vznikne demotivace a nechuť k učení.

Kdy je tedy vhodná doba na odklad?

Pokud se chceme zaobírat touto otázkou, je nutné si nejprve ozřejmit pojmy jako školní zralost a připravenost. Laická veřejnost se může domnívat, že jde o stejné pojmy. Nicméně každý tento pojem je naplňován jinými, stejně důležitými oblastmi, které se vzájemně doplňují a slouží pro úspěšný vstup do školy.

D. Přinosilová definuje školní zralost jako „Fyzickou a psychickou připravenost dítěte pro školu, která mu umožňuje optimální zapojení do vyučovacího procesu bez nebezpečí, ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži. Je výsledkem biologického procesu zrání nervového systému a celé dosavadní zkušenosti jedince.“ Zjednodušeně řečeno, jde o fyzické a psychické dozrání dítěte pro vstup na základní školu a školní zralost je úzce spojena se zráním centrální nervové soustavy. Do této oblasti můžeme zařadit:

  • fyzickou zralost
  • psychickou zralost
  • sociální a emocionální zralost
Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS