Zobrazit menuSkrýt menu

Kde hledat pomoc

Publikováno: 27. 9. 2012, aktualizováno: 20. 12. 2016

Organizace zabývající se primárně poskytováním služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením

Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené

Informace o sluchadlech

Informace o kochleárních implantátech a implantacích

Kurzy českého znakového jazyka

Internetové služby

Některé organizace a občanská sdružení osob se sluchovým postižením

 

Organizace zabývající se primárně poskytováním služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Hábova 1571
155 00 Praha 5
telefon: 235 517 313
web: www.detskysluch.cz

Poskytuje služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do šesti let, sociální a psychologické poradenství, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jiné; má působnost také v Pardubicích, Liberci a Olomouci a Ostravě.

 

Raná péče Čechy

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571
155 00 Praha 5
telefon: 251 510 744
e-mail: ranapececechy@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz 

 

Raná péče pro Moravu a Slezsko

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Jungmannova 25
772 00 Olomouc
telefon: 739 642 677, 733 181 497
e-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz

 

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

U Mrázovky 15
150 00 Praha 5
e-mail: info@suki.cz
web: www.suki.cz

Organizuje pravidelná setkání rodičů dětí s kochleárním implantátem a dospělých uživatelů kochleárního implantátu.

 

Jablíčko dětem
Na Topolce 917/22
140 00 Praha 4
e-mail: jablickodetem@jablickodetem.cz
web: www.jablickodetem.cz

Pořádá akce pro zejména pro neslyšící a nedoslýchavé rodiče a jejich děti.

 ↑ nahoru


Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené

SPC zabezpečují speciálně pedagogickou, psychologickou a další potřebnou péči klientům se zdravotním postižením a poskytují jim odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace ve spolupráci s rodinou, školami, školskými poradenskými zařízeními a odborníky. SPC se obvykle se vyskytují při školách pro sluchově postižené.

 

BRNO

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené

Novoměstská 21
621 00 Brno
web: http://zsspbrno.cz/kdo-jsme-spc
e-mail: spc@zsspbrno.cz
telefon: 548 520 786, 774 522 136

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené

Riegrova 1
370 01 České Budějovice
web: www.sluchpostcb.cz
e-mail: spcsp.cb@seznam.cz
telefon: 387 315 859, 602 822 079

 

FRÝDEK-MÍSTEK

(odloučené pracoviště SPC ve Valašském Meziříčí)

Pionýrů 2352
738 02 Frýdek-Místek
web: www.val-mez.cz
e-mail: duzikova.alice@seznam.cz
telefon: 778 404 568

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Speciálně pedagogické a integrační centrum Duháček

Při centru fungují MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové
web: http://spcduhacek.cz
e-mail: info@spcduhacek.cz
telefon: 495 267 734, 606 716 320, 608 967 793

 

KYJOV

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola a Základní škola

Školní 3208
697 01 Kyjov
web: www.mszskyjov.cz
e-mail: spc@mszskyjov.cz
telefon: 518 614 917

 

LIBEREC

Speciálně pedagogické centrum

Základní a Mateřská škola logopedická

E. Krásnohorské 921
460 01 Liberec 14
web: www.ssplbc.cz
e-mail: novakova@ssplbc.cz
telefon: 482 416 443, 724 327 874

 

OLOMOUC

Speciálně pedagogické centrum

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené

Kosmonautů 4
779 00 Olomouc
web: http://www.sluch-ol.cz/sluch-ol/www.sluch-ol.cz/index.html
e-mail: dolezalova.spc.sluch.ol@seznam.cz
telefon: 585 567 115, 778 436 656 

 

OSTRAVA

Speciálně pedagogické centrum

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené

Spartakovců 1153
708 00 Ostrava – Poruba
web: http://deaf-ostrava.cz/Spc.htm
e-mail: jana.barvikova@deaf-ostrava.cz
telefon: 595 694 542

 

PLZEŇ

Speciálně pedagogické centrum

Základní a mateřská škola pro sluchově postižené

Mohylová 90
312 09 Plzeň
web: www.sluchpost-plzen.cz
e-mail: spc@sluchpost-plzen.cz
telefon: 378 609 994-5

 

PRAHA

Speciálně pedagogické centrum

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Ječná 27
120 00 Praha 2
web: www.jecna27.cz
e-mail: spc.jecna@seznam.cz
telefon: 222 517 077

 

Speciálně pedagogické centrum

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené 

Holečkova 4
150 00 Praha 5
web: www.skolaholeckova.cz
e-mail: spc.holeckova@seznam.cz
telefon: 257 325 896, 606 835 745

 

Speciálně pedagogické centrum

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Výmolova 169
150 00 Praha 5
web: http://www.vymolova.cz/#!intro
e-mail: lada.chudomelova@vymolova.cz
telefon: 739 571 516

 

ÚSTÍ NAD LABEM

Demosthenes. Dětské centrum komplexní péče.

Mírová 2
400 11 Ústí nad Labem (Severní Terassa)
web: www.demosthenes.cz
e-mail: radka.horakova@demosthenes.cz
telefon: 475 259 331

 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené

Vsetínská 454
757 14 Valašské Meziříčí
web: www.val-mez.cz
e-mail: spc.sluch.valmez@seznam.cz
telefon: 576 809 843

 

ZLÍN

(odloučené pracoviště SPC ve Valašském Meziříčí)

Střední zdravotnická škola

Příluky 372
760 01 Zlín
web: www.val-mez.cz
e-mail: spc.logo.surdo@seznam.cz
telefon: 778 404 564

↑ nahoru

Informace o sluchadlech

 

Informace o kochleárních implantátech a implantacích

↑ nahoru

 

Kurzy českého znakového jazyka


PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o.s.

Záběhlická 1728/75
106 00 Praha 10
telefon: 283 892 700
e-mail: pevnost@pevnost.com
web: www.pevnost.com 
(pobočka: Hradec Králové)

 

Aldea, vzdělávací agentura

Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
telefon: 776 323 450
e-mail: aldea@aldea.cz
web: www.aldea.cz

 

Trojrozměr – Brněnské centrum znakového jazyka. o.s.

Vodova 35
612 00 Brno
e-mail: trojrozmer@trojrozmer.cz
web: www.trojrozmer.cz

 

3Dimenze, o.s. – Moravské centrum znakového jazyka, o.s.

Na Záhonech 570
686 04 Kunovice
e-mail: 3dimenze@gmail.com
web: http://3dimenze.net
(učební místa: Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín)

Případně je možné obrátit se na některou z regionálních organizací pro sluchově postižené; pokud samy nepořádají kurzy znakového jazyka, mohou Vás na ně nasměrovat (kontakty viz níže Některé organizace a občanská sdružení osob se sluchovým postižením).


Internetové služby

 • www.internetporadna.cz 
  Internetporadna – poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami
 • www.neslysici.cz
  Portál o neslyšících, nedoslýchavých nejen pro neslyšící, nedoslýchavé a jejich přátele; informace o akcích pro neslyšící
 • www.kochlear.cz
  Informace o kochleárním implantátu, fórum, diskuse pro rodiče dětí s implantátem aj.
 • www.ruce.cz
  Informační portál o světě N/neslyšících
 • www.ticho.cz
  Informace o akcích pro neslyšící, slovník znakového jazyka aj.

↑ nahoru

Některé organizace a občanská sdružení osob se sluchovým postižením


Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Hábova 1571
155 00 Praha 5
telefon: 235 517 313
e-mail: info@infocentrum-sluch.cz
web: www.infocentrum-sluch.cz
Služby: informační a osvětové; služby knihovny se specializovaným fondem

 

Labyrint Brno, o.s.
Bendlova 26
613 00 Brno
telefon: 548 524 289
e-mail: labyrint-brno@volny.cz
web: www.labyrintbrno.cz

Služby: mimoškolní vzdělávání a integrace sluchově postižených dětí


Evropské centrum pantomimy neslyšících
Vodova 35
612 00 Brno
telefon: 541 212 401
web: www.ecpn.cz 

Služby: organizuje a pomáhá organizovat festivaly pantomimy, dětské tábory a vzdělávací výměnné akce související s integrací zdravotně postižených a kulturou neslyšících

 

Czech Deaf Youth

Dlouhá 37
110 00 Praha 1
e-mail: czech.cdy@gmail.com
web: www.czechdeafyouth.com
Služby: realizace akcí pro mladé lidi se sluchovým postižením do 35 let věku

 

ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (zastřešující organizace)

Vodičkova 36
110 00 Praha 1
telefon: 724 173 217
web: www.asnep.cz 


Českomoravská jednota neslyšících (zastřešující organizace)

Božetěchova 1
612 00 Brno
telefon: 541 245 321
web: www.cmjn.cz 


Česká unie neslyšících

Havlíčkova 4
110 00 Praha 1
telefon: 222 328 900
web: www.cun.cz 
(pobočky: Brno, Liberec, Kroměříž, Ostrava, Zlín)
Služby pro lidi se sluchovým postižením: sociální poradenství, tlumočnické služby; kurzy znakového jazyka aj.

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské náměstí 12
186 03 Praha 8
telefon: 224 813 132
web: www.snncr.cz 

(pobočky: Beroun, Bohumín - Pudlov, Brno, Broumov, Bystřička, Česká Lípa, Děčín, Domažlice, Havířov, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec Nad Nisou, Jeseník, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Lázně Toušeň, Liberec, Louny, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Plzeň, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Říčany, Semily, Sokolov, Svitavy, Šumperk, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem)

Služby pro lidi se sluchovým postižením: sociální poradenství, tlumočnické služby, aktivizační služby, půjčovna kompenzačních pomůcek aj.

↑ nahoru


Unie neslyšících Brno

Palackého třída 114
612 00 Brno
telefon: 541 245 321, 725 605 216
e-mail: unb@cmjn.cz
web: www.unieneslysicichbrno.cz

Služby: sociální poradenství, tlumočnické služby, kurzy znakového jazyka aj.

 

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Jungmannova 25
772 00 Olomouc
telefon: 585 225 597, 774 585 225, 777 959 722
e-mail: ounol@ounol.cz
web: www.ounol.cz

Služby: sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace; kurzy znakového jazyka, pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postiženým aj.

 

Plzeňská unie neslyšících

Palackého náměstí 3
301 00 Plzeň
telefon: 377 421 124
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Plze%C5%88sk%C3%A1-unie-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%ADch/801481889951043
web: www.pun.cz

Služby: sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením; kurzy znakového jazyka aj.

 

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

17. listopadu 1a
690 02 Břeclav
telefon: 519 332 251, 722 719 101
e-mail: snbreclav@seznam.cz
web: www.snbreclav.cz

Služby: sociální poradenství, tlumočnické služby; kurzy znakového jazyka aj.

 

Tichý svět, o.p.s.

Podolská 322/21
140 00 Praha 4
telefon: 222 519 835
web: www.tichysvet.cz
(pobočky: České Budějovice, Hradec Králové, Kladno, Liberec, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem)

Služby: pracovní poradenství pro lidi se sluchovým postižením, on-line tlumočení, on-line přepis, bezbariérové nemocnice aj.

 

Pevnost, České centrum znakového jazyka, z. ú.

Bulharská 734/28
101 00 Praha 10 - Vršovice
telefon: 603 841 456
e-mail: pevnost@pevnost.com
web: www.pevnost.com

Kurzy pro rodiče, děti, školy, kurzy pro zdravotnické pracovníky aj.

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Zpět na téma Děti se sluchovým postižením

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS